คำถามที่พบ

     หลังจากทางลูกค้า ทำการสั่งซื้อแล้ว ทางบริษัทฯ จะติดต่อลูกค้า ผ่านทางเบอร์ติดต่อ หรือ e-mail ที่ทางลูกค้าได้แจ้งไว้ เพื่อแจ้งยอดโอนค่าสินค้าพร้อมค่าจัดส่ง และเลขที่บัญชีของบริษัทฯ (ค่าจัดส่งสินค้าเริ่มต้นที่ 69 บาท ค่าจัดส่งจะยังไม่่ได้แสดงในหน้าสั่งซื้อสินค้า จะขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนักของตัวสินค้า)

1. ในกรณีที่มีสินค้าในสต๊อก จะทำการจัดส่งในวันถัดไปนับจากวันที่ลูกค้าสั่งซื้อ ในกรณีเป็นสินค้าที่ต้องสั่งเป็นพิเศษจากทางโรงงาน จะใช้ระยะเวลาเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า (โดยจะมีเจ้าหน้าที่โทรไปแจ้งระยะเวลาในการสั่งสินค้าจากทางโรงงาน)
2. สินค้ามีขนาดเล็ก ทางบริษัทจะทำการจัดส่งผ่านทาง J&T EXPRESS ในกรณีที่เป็นสินค้าขนาดใหญ่ ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งวิธีการจัดส่งกับทางลูกค้าก่อนที่จะทำการจัดส่ง