02-บอลวาล์ว

020-02-บอลวาล์ว

แสดงทั้งหมด 53 ผลลัพท์

Sort by:

(รหัสสินค้า : 020097) บอลวาล์ว EMERSON ขนาด 2 หุน (1/4)

575 บาท

(รหัสสินค้า : 020028) บอลวาล์ว EMERSON ขนาด 3 หุน (3/8)

575 บาท

(รหัสสินค้า : 020055) บอลวาล์ว EMERSON ขนาด 4 หุน (1/2)

695 บาท

(รหัสสินค้า : 020029) บอลวาล์ว EMERSON ขนาด 5 หุน (5/8)

725 บาท

(รหัสสินค้า : 020030) บอลวาล์ว EMERSON ขนาด 6 หุน (3/4)

975 บาท

(รหัสสินค้า : 020031) บอลวาล์ว EMERSON ขนาด 7 หุน (7/8)

995 บาท

(รหัสสินค้า : 020027) บอลวาล์ว EMERSON ขนาด 1 นิ้ว 1 หุน (1-1/8)

1,530 บาท

(รหัสสินค้า : 020032) บอลวาล์ว EMERSON ขนาด 1 นิ้ว 3 หุน (1-3/8)

2,225 บาท

(รหัสสินค้า : 020033) บอลวาล์ว EMERSON ขนาด 1 นิ้ว 5 หุน (1-5/8)

3,285 บาท

(รหัสสินค้า : 020034) บอลวาล์ว EMERSON ขนาด 2 นิ้ว 1 หุน (2-1/8)

5,385 บาท

(รหัสสินค้า : 020056) บอลวาล์ว EMERSON ขนาด 2 นิ้ว 5 หุน (2-5/8)

7,935 บาท

(รหัสสินค้า : 020132) บอลวาล์ว DANFOSS ขนาด 2 หุน (1/4)

617 บาท

(รหัสสินค้า : 020133) บอลวาล์ว DANFOSS ขนาด 3 หุน (3/8)

625 บาท

(รหัสสินค้า : 020134) บอลวาล์ว DANFOSS ขนาด 4 หุน (1/2)

660 บาท

(รหัสสินค้า : 020135) บอลวาล์ว DANFOSS ขนาด 5 หุน (5/8)

660 บาท

(รหัสสินค้า : 020136) บอลวาล์ว DANFOSS ขนาด 6 หุน (3/4)

1,030 บาท

(รหัสสินค้า : 020137) บอลวาล์ว DANFOSS ขนาด 7 หุน (7/8)

1,099 บาท

(รหัสสินค้า : 020138) บอลวาล์ว DANFOSS ขนาด 1 นิ้ว 1 หุน (1-1/8)

1,895 บาท

(รหัสสินค้า : 020139) บอลวาล์ว DANFOSS ขนาด 1 นิ้ว 3 หุน (1-3/8)

3,285 บาท

(รหัสสินค้า : 020140) บอลวาล์ว DANFOSS ขนาด 1 นิ้ว 5 หุน (1-5/8)

3,485 บาท

(รหัสสินค้า : 020141) บอลวาล์ว DANFOSS ขนาด 2 นิ้ว 1 หุน (2-1/8)

5,390 บาท

(รหัสสินค้า : 020142) บอลวาล์ว DANFOSS ขนาด 2 นิ้ว 5 หุน (2-5/8)

9,975 บาท

(รหัสสินค้า : 020143) บอลวาล์ว DANFOSS ขนาด 3 นิ้ว 1 หุน (3-1/8)

9,485 บาท

(รหัสสินค้า : 020086) บอลวาล์ว SANHUA ขนาด 2 หุน (1/4)

485 บาท

(รหัสสินค้า : 020087) บอลวาล์ว SANHUA ขนาด 3 หุน (3/8)

485 บาท

(รหัสสินค้า : 020088) บอลวาล์ว SANHUA ขนาด 4 หุน (1/2)

485 บาท

(รหัสสินค้า : 020089) บอลวาล์ว SANHUA ขนาด 5 หุน (5/8)(16mm)

490 บาท

(รหัสสินค้า : 020090) บอลวาล์ว SANHUA ขนาด 6 หุน (3/4)

787 บาท

(รหัสสินค้า : 020091) บอลวาล์ว SANHUA ขนาด 7 หุน (7/8)(22mm)

865 บาท

(รหัสสินค้า : 020092) บอลวาล์ว SANHUA ขนาด 1 นิ้ว 1 หุน (1-1/8)

1,155 บาท

(รหัสสินค้า : 020093) บอลวาล์ว SANHUA ขนาด 1 นิ้ว 3 หุน (1-3/8)(35mm)

1,975 บาท

(รหัสสินค้า : 020094) บอลวาล์ว SANHUA ขนาด 1 นิ้ว 5 หุน (1-5/8)

2,725 บาท

(รหัสสินค้า : 020095) บอลวาล์ว SANHUA ขนาด 2 นิ้ว 1 หุน (2-1/8)(54mm)

4,345 บาท

(รหัสสินค้า : 020096) บอลวาล์ว SANHUA ขนาด 2 นิ้ว 5 หุน (2-5/8)

7,235 บาท

(รหัสสินค้า : 020106) บอลวาล์ว SANHUA ขนาด 2 หุน (1/4)

525 บาท

(รหัสสินค้า : 020107) บอลวาล์ว SANHUA ขนาด 3 หุน (3/8)

525 บาท