034-ทองแดง ต่อตรง

034-ทองแดง ต่อตรง

แสดงทั้งหมด 57 ผลลัพท์

Sort by:

ข้อต่อตรงทองแดง 1 นิ้ว 1 หุน (1-1/8)

39 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง 1 นิ้ว 3 หุน (1-3/8)

52 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง 1 นิ้ว 5 หุน (1-5/8)

71 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง 2 นิ้ว 1 หุน (2-1/8)

117 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง 2 นิ้ว 5 หุน (2-5/8)

233 บาท
สินค้าแนะนำ

ข้อต่อตรงทองแดง 2 หุน (1/4)

9 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง 3 นิ้ว 1 หุน (3-1/8)

326 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง 3 หุน (3/8)

10 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง 4 นิ้ว 1 หุน (4-1/8)

827 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง 4 หุน (1/2)

12 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง 5 หุน (5/8)

15 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง 6 หุน (3/4)

19 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง 7 หุน (7/8)

22 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 1-1/8 x 1 นิ้ว

236 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 1-1/8 x 1-1/4 นิ้ว

320 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 1-1/8 x 3/4 นิ้ว

235 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 1-3/8 x 1 นิ้ว

300 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 1-3/8 x 1-1/2 นิ้ว

340 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 1-3/8 x 1-1/4 นิ้ว

280 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 1-5/8 x 1-1/2 นิ้ว

340 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 1-5/8 x 2 นิ้ว

510 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 1/2 x 1/2 นิ้ว

98 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 1/2 x 3/8 นิ้ว

95 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 2-1/8 x 2 นิ้ว

510 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 2-5/8 x 2 นิ้ว

1,330 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 2-5/8 x 2-1/2 นิ้ว

1,330 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 3-1/8 x 3 นิ้ว

2,125 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 3/4 x 1/2 นิ้ว

130 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 3/4 x 3/4 นิ้ว

147 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 3/8 x 1/2 นิ้ว

95 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 4-1/8 x 4 นิ้ว

3,510 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 5/8 x 1/2 นิ้ว

55 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 5/8 x 3/4 นิ้ว

145 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 7/8 x 1 นิ้ว

235 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 7/8 x 3/4 นิ้ว

147 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน 1-1/8 x 1 นิ้ว

188 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน 1-1/8 x 3/4 นิ้ว

180 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน 1-3/8 x 1 นิ้ว

277 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน 1-3/8 x 1-1/4 นิ้ว

305 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน 1-5/8 x 1-1/2 นิ้ว

330 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน 1/2 x 1/2 นิ้ว

98 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน 1/2 x 3/4 นิ้ว

130 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน 1/2 x 3/8 นิ้ว

95 บาท

ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน 2-1/8 x 1-1/2 นิ้ว

455 บาท