034-ทองแดง ต่อตรง

034-ทองแดง ต่อตรง

แสดงทั้งหมด 57 ผลลัพท์

Sort by:
สินค้าแนะนำ

(รหัสสินค้า : 034001) ข้อต่อตรงทองแดง 2 หุน (1/4)

9 บาท

(รหัสสินค้า : 034002) ข้อต่อตรงทองแดง 3 หุน (3/8)

14 บาท

(รหัสสินค้า : 034003) ข้อต่อตรงทองแดง 4 หุน (1/2)

12 บาท

(รหัสสินค้า : 034004) ข้อต่อตรงทองแดง 5 หุน (5/8)

26 บาท

(รหัสสินค้า : 034005) ข้อต่อตรงทองแดง 6 หุน (3/4)

20 บาท

(รหัสสินค้า : 034006) ข้อต่อตรงทองแดง 7 หุน (7/8)

22 บาท

(รหัสสินค้า : 034007) ข้อต่อตรงทองแดง 1 นิ้ว 1 หุน (1-1/8)

39 บาท

(รหัสสินค้า : 034008) ข้อต่อตรงทองแดง 1 นิ้ว 3 หุน (1-3/8)

78 บาท

(รหัสสินค้า : 034009) ข้อต่อตรงทองแดง 1 นิ้ว 5 หุน (1-5/8)

98 บาท

(รหัสสินค้า : 034010) ข้อต่อตรงทองแดง 2 นิ้ว 1 หุน (2-1/8)

125 บาท

(รหัสสินค้า : 034043) ข้อต่อตรงทองแดง 2 นิ้ว 5 หุน (2-5/8)

225 บาท

(รหัสสินค้า : 034011) ข้อต่อตรงทองแดง 3 นิ้ว 1 หุน (3-1/8)

326 บาท

(รหัสสินค้า : 034012) ข้อต่อตรงทองแดง 4 นิ้ว 1 หุน (4-1/8)

827 บาท

(รหัสสินค้า : 034019) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 1/2 x 3/8 นิ้ว

95 บาท

(รหัสสินค้า : 034013) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 3/8 x 1/2 นิ้ว

95 บาท

(รหัสสินค้า : 034014) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 1/2 x 1/2 นิ้ว

98 บาท

(รหัสสินค้า : 034020) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 5/8 x 1/2 นิ้ว

49 บาท

(รหัสสินค้า : 034015) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 3/4 x 1/2 นิ้ว

165 บาท

(รหัสสินค้า : 034022) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 5/8 x 3/4 นิ้ว

145 บาท

(รหัสสินค้า : 034016) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 3/4 x 3/4 นิ้ว

147 บาท

(รหัสสินค้า : 034021) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 7/8 x 3/4 นิ้ว

147 บาท

(รหัสสินค้า : 034023) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 1-1/8 x 3/4 นิ้ว

235 บาท

(รหัสสินค้า : 034024) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 7/8 x 1 นิ้ว

235 บาท

(รหัสสินค้า : 034025) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 1-1/8 x 1 นิ้ว

236 บาท

(รหัสสินค้า : 034026) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 1-3/8 x 1 นิ้ว

300 บาท

(รหัสสินค้า : 034027) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 1-1/8 x 1-1/4 นิ้ว

320 บาท

(รหัสสินค้า : 034028) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 1-3/8 x 1-1/4 นิ้ว

280 บาท

(รหัสสินค้า : 034029) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 1-3/8 x 1-1/2 นิ้ว

340 บาท

(รหัสสินค้า : 034030) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 1-5/8 x 1-1/2 นิ้ว

340 บาท

(รหัสสินค้า : 034031) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 1-5/8 x 2 นิ้ว

510 บาท

(รหัสสินค้า : 034032) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 2-1/8 x 2 นิ้ว

510 บาท

(รหัสสินค้า : 034033) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 2-5/8 x 2 นิ้ว

1,330 บาท

(รหัสสินค้า : 034034) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 2-5/8 x 2-1/2 นิ้ว

1,330 บาท

(รหัสสินค้า : 034035) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 3-1/8 x 3 นิ้ว

2,125 บาท

(รหัสสินค้า : 034036) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 4-1/8 x 4 นิ้ว

3,510 บาท

(รหัสสินค้า : 034017) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน 3/8 x 1/4 นิ้ว

95 บาท