02-ต่อเกลียวนอก

02-ต่อเกลียวนอก

034-02-ต่อเกลียวนอก

แสดงทั้งหมด 22 ผลลัพท์

Sort by:

(รหัสสินค้า : 034019) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 1/2 x 3/8 นิ้ว

95 บาท

(รหัสสินค้า : 034013) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 3/8 x 1/2 นิ้ว

95 บาท

(รหัสสินค้า : 034014) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 1/2 x 1/2 นิ้ว

73 บาท

(รหัสสินค้า : 034020) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 5/8 x 1/2 นิ้ว

49 บาท

(รหัสสินค้า : 034015) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 3/4 x 1/2 นิ้ว

165 บาท

(รหัสสินค้า : 034022) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 5/8 x 3/4 นิ้ว

145 บาท

(รหัสสินค้า : 034016) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 3/4 x 3/4 นิ้ว

130 บาท

(รหัสสินค้า : 034021) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 7/8 x 3/4 นิ้ว

147 บาท

(รหัสสินค้า : 034023) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 1-1/8 x 3/4 นิ้ว

235 บาท

(รหัสสินค้า : 034024) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 7/8 x 1 นิ้ว

235 บาท

(รหัสสินค้า : 034025) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 1-1/8 x 1 นิ้ว

236 บาท

(รหัสสินค้า : 034026) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 1-3/8 x 1 นิ้ว

300 บาท

(รหัสสินค้า : 034027) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 1-1/8 x 1-1/4 นิ้ว

320 บาท

(รหัสสินค้า : 034028) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 1-3/8 x 1-1/4 นิ้ว

217 บาท

(รหัสสินค้า : 034029) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 1-3/8 x 1-1/2 นิ้ว

340 บาท

(รหัสสินค้า : 034030) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 1-5/8 x 1-1/2 นิ้ว

245 บาท

(รหัสสินค้า : 034031) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 1-5/8 x 2 นิ้ว

510 บาท

(รหัสสินค้า : 034032) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 2-1/8 x 2 นิ้ว

345 บาท

(รหัสสินค้า : 034033) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 2-5/8 x 2 นิ้ว

1,330 บาท

(รหัสสินค้า : 034034) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 2-5/8 x 2-1/2 นิ้ว

1,330 บาท

(รหัสสินค้า : 034035) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 3-1/8 x 3 นิ้ว

2,125 บาท

(รหัสสินค้า : 034036) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 4-1/8 x 4 นิ้ว

3,510 บาท