03-ต่อตรงเกลียวใน

03-ต่อตรงเกลียวใน

034-03-ต่อตรงเกลียวใน

แสดงทั้งหมด 21 ผลลัพท์

Sort by:

(รหัสสินค้า : 034017) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน 3/8 x 1/4 นิ้ว

95 บาท

(รหัสสินค้า : 034039) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน 1/2 x 3/8 นิ้ว

112 บาท

(รหัสสินค้า : 034037) ข่อต่อตรงทองแดง เกลียวใน 5/8 x 3/8 นิ้ว

95 บาท

(รหัสสินค้า : 034040) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน 1/2 x 1/2 นิ้ว

98 บาท

(รหัสสินค้า : 034041) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน 5/8 x 1/2 นิ้ว

70 บาท

(รหัสสินค้า : 034042) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน 3/4 x 1/2 นิ้ว

154 บาท

(รหัสสินค้า : 034044) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน 7/8 x 1/2 นิ้ว

130 บาท

(รหัสสินค้า : 034018) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน 1/2 x 3/4 นิ้ว

130 บาท

(รหัสสินค้า : 034045) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน 5/8 x 3/4 นิ้ว

140 บาท

(รหัสสินค้า : 034046) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน 3/4 x 3/4 นิ้ว

130 บาท

(รหัสสินค้า : 034047) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน 7/8 x 3/4 นิ้ว

140 บาท

(รหัสสินค้า : 034048) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน 1-1/8 x 3/4 นิ้ว

180 บาท

(รหัสสินค้า : 034049) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน 7/8 x 1 นิ้ว

188 บาท

(รหัสสินค้า : 034057) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน 1-1/8 x 1 นิ้ว

188 บาท

(รหัสสินค้า : 034050) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน 1-3/8 x 1 นิ้ว

277 บาท

(รหัสสินค้า : 034051) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน 1-3/8 x 1-1/4 นิ้ว

305 บาท

(รหัสสินค้า : 034052) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน 1-5/8 x 1-1/2 นิ้ว

330 บาท

(รหัสสินค้า : 034053) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน 2-1/8 x 1-1/2 นิ้ว

455 บาท

(รหัสสินค้า : 034054) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน 2-1/8 x 2 นิ้ว

455 บาท

(รหัสสินค้า : 034055) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน 2-5/8 x 2-1/2 นิ้ว

1,275 บาท

(รหัสสินค้า : 034056) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน 3-1/8 x 3 นิ้ว

1,489 บาท