036-ท ท่อทองแดง

036-ท ท่อทองแดง

แสดงทั้งหมด 99 ผลลัพท์

Sort by:

ข้ออ่อน ทองแดง ขนาด 3 หุน (3/8)

525 บาท

ข้ออ่อน ทองแดง ขนาด 4 หุน (1/2)

555 บาท

ข้ออ่อน ทองแดง ขนาด 5 หุน (5/8)

725 บาท

ข้ออ่อน ทองแดง ขนาด 6 หุน (3/4)

762 บาท

ข้ออ่อน ทองแดง ขนาด 7 หุน (7/8)

875 บาท

ข้ออ่อน ทองแดง ขนาด 1 นิ้ว 1 หุน (1-1/8)

1,140 บาท

ข้ออ่อน ทองแดง ขนาด 1 นิ้ว 3 หุน (1-3/8)

1,580 บาท

ข้ออ่อน ทองแดง ขนาด 1 นิ้ว 5 หุน (1-5/8)

2,195 บาท

ข้ออ่อน ทองแดง ขนาด 2 นิ้ว 1 หุน (2-1/8)

3,410 บาท

ข้ออ่อน ทองแดง ขนาด 2 นิ้ว 5 หุน (2-5/8)

6,895 บาท

ข้ออ่อน ทองแดง ขนาด 3 นิ้ว 1 หุน (31/8)

8,185 บาท

ข้ออ่อน ทองแดง ขนาด 3 นิ้ว 5 หุน (3-5/8)

16,705 บาท

ข้ออ่อน ทองแดง ขนาด 4 นิ้ว 1 หุน (4-1/8)

18,055 บาท

(รหัสสินค้า : 036314) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 2 หุน (1/4) / ม้วน

1,555 บาท

(รหัสสินค้า : 036060) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 2 หุนครึ่ง (5/16) / ม้วน

2,765 บาท

(รหัสสินค้า : 036038) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 3 หุน (3/8) / ม้วน

2,425 บาท

(รหัสสินค้า : 036040) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 4 หุน (1/2) / ม้วน

3,465 บาท

(รหัสสินค้า : 036041) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 5 หุน (5/8) / ม้วน

5,145 บาท

(รหัสสินค้า : 036315) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 6 หุน (3/4) / ม้วน

5,695 บาท

(รหัสสินค้า : 036058) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 1 หุนครึ่ง (3/16) / ม้วน

1,055 บาท

(รหัสสินค้า : 036024) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 2 หุน (1/4) / ม้วน

1,395 บาท

(รหัสสินค้า : 036037) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 2 หุน ครึ่ง (5/16) / ม้วน

1,675 บาท

(รหัสสินค้า : 036026) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 3 หุน (3/8) / ม้วน

2,250 บาท

(รหัสสินค้า : 036023) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 4 หุน (1/2) / ม้วน

3,880 บาท

(รหัสสินค้า : 036025) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 5 หุน (5/8) / ม้วน

4,425 บาท

(รหัสสินค้า : 036087) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 6 หุน (3/4) / ม้วน

4,012 บาท

(รหัสสินค้า : 036008) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 2 หุนครึ่ง (5/16) / ม้วน

1,126 บาท

(รหัสสินค้า : 036039) ท่อทองแดง ขนาด 1 หุน (1/8) / ม้วน

530 บาท

(รหัสสินค้า : 036056) ท่อทองแดง ชนิดบาง ขนาด 1 หุนครึ่ง (3/16) / ม้วน

595 บาท

(รหัสสินค้า : 036059) ท่อทองแดง ชนิดบาง ขนาด 2 หุนครึ่ง (5/16) / ม้วน

635 บาท

(รหัสสินค้า : 036001) ท่อทองแดง ชนิดบาง ขนาด 2 หุน (1/4) / ม้วน

549 บาท

(รหัสสินค้า : 036002) ท่อทองแดง ชนิดบาง ขนาด 2 หุนครึ่ง (5/16) / ม้วน

756 บาท

(รหัสสินค้า : 036003) ท่อทองแดง ชนิดบาง ขนาด 3 หุน (3/8) / ม้วน

787 บาท

(รหัสสินค้า : 036004) ท่อทองแดง ชนิดบาง ขนาด 4 หุน (1/2) / ม้วน

1,332 บาท

(รหัสสินค้า : 036005) ท่อทองแดง ชนิดบาง ขนาด 5 หุน (5/8) / ม้วน

1,980 บาท

(รหัสสินค้า : 036006) ท่อทองแดง ชนิดบาง ขนาด 6 หุน (3/4) / ม้วน

2,454 บาท