036-ท ท่อทองแดง

036-ท ท่อทองแดง

แสดงทั้งหมด 97 ผลลัพท์

Sort by:

ข้ออ่อน ทองแดง ขนาด 1 นิ้ว 1 หุน (1-1/8)

1,180 บาท

ข้ออ่อน ทองแดง ขนาด 1 นิ้ว 3 หุน (1-3/8)

1,675 บาท

ข้ออ่อน ทองแดง ขนาด 1 นิ้ว 5 หุน (1-5/8)

2,345 บาท

ข้ออ่อน ทองแดง ขนาด 2 นิ้ว 1 หุน (21/8)

3,595 บาท

ข้ออ่อน ทองแดง ขนาด 2 นิ้ว 5 หุน (25/8)

6,895 บาท

ข้ออ่อน ทองแดง ขนาด 3 นิ้ว 1 หุน (31/8)

8,870 บาท

ข้ออ่อน ทองแดง ขนาด 3 นิ้ว 5 หุน (35/8)

16,705 บาท

ข้ออ่อน ทองแดง ขนาด 3 หุน (3/8)

525 บาท

ข้ออ่อน ทองแดง ขนาด 4 นิ้ว 1 หุน (41/8)

18,055 บาท

ข้ออ่อน ทองแดง ขนาด 4 หุน (1/2)

565 บาท

ข้ออ่อน ทองแดง ขนาด 5 หุน (5/8)

755 บาท

ข้ออ่อน ทองแดง ขนาด 6 หุน (3/4)

805 บาท

ข้ออ่อน ทองแดง ขนาด 7 หุน (7/8)

925 บาท

ท่อทองแดง ขนาด 1 หุน (1/8) / ม้วน

375 บาท

ท่อทองแดง ชนิดบาง ขนาด 1 หุนครึ่ง (3/16) / ม้วน

490 บาท

ท่อทองแดง ชนิดบาง ขนาด 2 หุน (1/4) / ม้วน

448 บาท

ท่อทองแดง ชนิดบาง ขนาด 2 หุนครึ่ง (5/16) / ม้วน

525 บาท

ท่อทองแดง ชนิดบาง ขนาด 2 หุนครึ่ง (5/16) / ม้วน

635 บาท

ท่อทองแดง ชนิดบาง ขนาด 2 หุนครึ่ง (5/16) / ม้วน

2,045 บาท

ท่อทองแดง ชนิดบาง ขนาด 3 หุน (3/8) / ม้วน

785 บาท

ท่อทองแดง ชนิดบาง ขนาด 4 หุน (1/2) / ม้วน

1,187 บาท

ท่อทองแดง ชนิดบาง ขนาด 5 หุน (5/8) / ม้วน

1,653 บาท

ท่อทองแดง ชนิดบาง ขนาด 6 หุน (3/4) / ม้วน

2,189 บาท

ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 1 หุนครึ่ง (3/16) / ม้วน

995 บาท

ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 2 หุน (1/4) / ม้วน

845 บาท

ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 2 หุน (1/4) / ม้วน

1,315 บาท

ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 2 หุน (1/4) / ม้วน

1,466 บาท

ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 2 หุน ครึ่ง (5/16) / ม้วน

1,675 บาท

ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 2 หุนครึ่ง (5/16) / ม้วน

1,160 บาท

ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 3 หุน (3/8) / ม้วน

1,361 บาท

ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 3 หุน (3/8) / ม้วน

2,335 บาท

ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 3 หุน (3/8) / ม้วน

2,191 บาท

ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 4 หุน (1/2) / ม้วน

2,248 บาท

ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 4 หุน (1/2) / ม้วน

3,880 บาท

ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 4 หุน (1/2) / ม้วน

3,395 บาท

ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 5 หุน (5/8) / ม้วน

2,335 บาท

ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 5 หุน (5/8) / ม้วน

4,055 บาท

ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 5 หุน (5/8) / ม้วน

4,345 บาท

ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 6 หุน (3/4) / ม้วน

2,717 บาท

ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 6 หุน (3/4) / ม้วน

4,475 บาท

ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 6 หุน (3/4) / ม้วน

4,480 บาท

ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 1-1/8 นิ้ว

3,785 บาท

ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 1-3/8 นิ้ว

4,960 บาท

ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 1-5/8 นิ้ว

6,670 บาท