01-แบบม้วน

01-แบบม้วน

036-01-แบบม้วน

แสดงทั้งหมด 10 ผลลัพท์

Sort by:

(รหัสสินค้า : 036001) ท่อทองแดง ชนิดบาง ขนาด 2 หุน (1/4) / ม้วน

549 บาท

(รหัสสินค้า : 036003) ท่อทองแดง ชนิดบาง ขนาด 3 หุน (3/8) / ม้วน

787 บาท

(รหัสสินค้า : 036004) ท่อทองแดง ชนิดบาง ขนาด 4 หุน (1/2) / ม้วน

1,332 บาท

(รหัสสินค้า : 036005) ท่อทองแดง ชนิดบาง ขนาด 5 หุน (5/8) / ม้วน

1,980 บาท

(รหัสสินค้า : 036006) ท่อทองแดง ชนิดบาง ขนาด 6 หุน (3/4) / ม้วน

2,454 บาท

(รหัสสินค้า : 036007) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 2 หุน (1/4) / ม้วน

825 บาท

(รหัสสินค้า : 036009) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 3 หุน (3/8) / ม้วน

1,295 บาท

(รหัสสินค้า : 036010) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 4 หุน (1/2) / ม้วน

1,725 บาท

(รหัสสินค้า : 036011) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 5 หุน (5/8) / ม้วน

2,180 บาท

(รหัสสินค้า : 036012) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 6 หุน (3/4) / ม้วน

2,625 บาท