01-แบบม้วน

036-01-แบบม้วน

แสดงทั้งหมด 10 ผลลัพท์

Sort by:

ท่อทองแดง ชนิดบาง ขนาด 2 หุน (1/4) / ม้วน

448 บาท

ท่อทองแดง ชนิดบาง ขนาด 3 หุน (3/8) / ม้วน

745 บาท

ท่อทองแดง ชนิดบาง ขนาด 4 หุน (1/2) / ม้วน

1,187 บาท

ท่อทองแดง ชนิดบาง ขนาด 5 หุน (5/8) / ม้วน

1,653 บาท

ท่อทองแดง ชนิดบาง ขนาด 6 หุน (3/4) / ม้วน

2,189 บาท

ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 2 หุน (1/4) / ม้วน

755 บาท

ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 3 หุน (3/8) / ม้วน

1,241 บาท

ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 4 หุน (1/2) / ม้วน

1,640 บาท

ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 5 หุน (5/8) / ม้วน

2,009 บาท

ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 6 หุน (3/4) / ม้วน

2,579 บาท