02-แบบท่อเส้น

02-แบบท่อเส้น

036-02-แบบท่อเส้น

แสดงทั้งหมด 35 ผลลัพท์

Sort by:

(รหัสสินค้า : 036089) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 2 หุน (1/4)

668 บาท

(รหัสสินค้า : 036101) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ M ขนาด 3 หุน (3/8)

345 บาท

(รหัสสินค้า : 036102) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ M ขนาด 4 หุน (1/2)

490 บาท

(รหัสสินค้า : 036103) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ M ขนาด 5 หุน (5/8)

795 บาท

(รหัสสินค้า : 036104) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ M ขนาด 6 หุน (3/4)

1,035 บาท

(รหัสสินค้า : 036105) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ M ขนาด 7 หุน (7/8)

1,295 บาท

(รหัสสินค้า : 036106) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ M ขนาด 1-1/8 นิ้ว

1,665 บาท

(รหัสสินค้า : 036107) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ M ขนาด 1-3/8 นิ้ว

3,005 บาท

(รหัสสินค้า : 036108) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ M ขนาด 1-5/8 นิ้ว

4,470 บาท

(รหัสสินค้า : 036109) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ M ขนาด 2-1/8 นิ้ว

6,450 บาท

(รหัสสินค้า : 036110) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ M ขนาด 2-5/8 นิ้ว

9,410 บาท

(รหัสสินค้า : 036201) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 3 หุน (3/8)

618 บาท

(รหัสสินค้า : 036202) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 4 หุน (1/2)

939 บาท

(รหัสสินค้า : 036203) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 5 หุน (5/8)

1,350 บาท

(รหัสสินค้า : 036204) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 6 หุน (3/4)

1,455 บาท

(รหัสสินค้า : 036205) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 7 หุน (7/8)

2,095 บาท

(รหัสสินค้า : 036206) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 1-1/8 นิ้ว

2,760 บาท

(รหัสสินค้า : 036207) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 1-3/8 นิ้ว

3,948 บาท

(รหัสสินค้า : 036208) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 1-5/8 นิ้ว

7,435 บาท

(รหัสสินค้า : 036209) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 2-1/8 นิ้ว

6,811 บาท

(รหัสสินค้า : 036210) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 2-5/8 นิ้ว

11,270 บาท

(รหัสสินค้า : 036211) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 3-1/8 นิ้ว

13,541 บาท

(รหัสสินค้า : 036213) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 4-1/8 นิ้ว

14,785 บาท

(รหัสสินค้า : 036301) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 3 หุน (3/8)

246 บาท

(รหัสสินค้า : 036302) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 4 หุน (1/2)

1,190 บาท

(รหัสสินค้า : 036303) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 5 หุน (5/8)

2,350 บาท

(รหัสสินค้า : 036304) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 6 หุน (3/4)

1,878 บาท

(รหัสสินค้า : 036305) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 7 หุน (7/8)

2,685 บาท

(รหัสสินค้า : 036306) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 1-1/8 นิ้ว

3,785 บาท

(รหัสสินค้า : 036307) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 1-3/8 นิ้ว

4,960 บาท

(รหัสสินค้า : 036308) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 1-5/8 นิ้ว

6,670 บาท

(รหัสสินค้า : 036309) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 2-1/8 นิ้ว

9,028 บาท

(รหัสสินค้า : 036310) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 2-5/8 นิ้ว

13,054 บาท

(รหัสสินค้า : 036313) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 4-1/8 นิ้ว

27,995 บาท

(รหัสสินค้า : 036409) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 3 หุน (3/8)

945 บาท