02-แบบท่อเส้น

02-แบบท่อเส้น

036-02-แบบท่อเส้น

แสดงทั้งหมด 35 ผลลัพท์

Sort by:

(รหัสสินค้า : 036101) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ M ขนาด 3 หุน (3/8)

358 บาท

(รหัสสินค้า : 036102) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ M ขนาด 4 หุน (1/2)

480 บาท

(รหัสสินค้า : 036103) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ M ขนาด 5 หุน (5/8)

1,195 บาท

(รหัสสินค้า : 036104) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ M ขนาด 6 หุน (3/4)

975 บาท

(รหัสสินค้า : 036105) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ M ขนาด 7 หุน (7/8)

1,178 บาท

(รหัสสินค้า : 036106) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ M ขนาด 1-1/8 นิ้ว

1,689 บาท

(รหัสสินค้า : 036107) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ M ขนาด 1-3/8 นิ้ว

3,360 บาท

(รหัสสินค้า : 036108) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ M ขนาด 1-5/8 นิ้ว

3,295 บาท

(รหัสสินค้า : 036109) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ M ขนาด 2-1/8 นิ้ว

6,707 บาท

(รหัสสินค้า : 036110) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ M ขนาด 2-5/8 นิ้ว

9,785 บาท

(รหัสสินค้า : 036201) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 3 หุน (3/8)

498 บาท

(รหัสสินค้า : 036202) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 4 หุน (1/2)

795 บาท

(รหัสสินค้า : 036203) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 5 หุน (5/8)

1,148 บาท

(รหัสสินค้า : 036204) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 6 หุน (3/4)

1,515 บาท

(รหัสสินค้า : 036205) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 7 หุน (7/8)

2,075 บาท

(รหัสสินค้า : 036206) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 1-1/8 นิ้ว

2,545 บาท

(รหัสสินค้า : 036207) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 1-3/8 นิ้ว

3,925 บาท

(รหัสสินค้า : 036208) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 1-5/8 นิ้ว

5,170 บาท

(รหัสสินค้า : 036209) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 2-1/8 นิ้ว

6,865 บาท

(รหัสสินค้า : 036210) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 2-5/8 นิ้ว

11,720 บาท

(รหัสสินค้า : 036211) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 3-1/8 นิ้ว

15,377 บาท

(รหัสสินค้า : 036200) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 2 หุน (1/4)

425 บาท

(รหัสสินค้า : 036213) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 4-1/8 นิ้ว

14,785 บาท

(รหัสสินค้า : 036301) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 3 หุน (3/8)

246 บาท

(รหัสสินค้า : 036302) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 4 หุน (1/2)

1,795 บาท

(รหัสสินค้า : 036303) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 5 หุน (5/8)

2,350 บาท

(รหัสสินค้า : 036304) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 6 หุน (3/4)

1,878 บาท

(รหัสสินค้า : 036305) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 7 หุน (7/8)

2,685 บาท

(รหัสสินค้า : 036306) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 1-1/8 นิ้ว

3,785 บาท

(รหัสสินค้า : 036307) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 1-3/8 นิ้ว

4,960 บาท

(รหัสสินค้า : 036308) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 1-5/8 นิ้ว

6,670 บาท

(รหัสสินค้า : 036309) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 2-1/8 นิ้ว

9,028 บาท

(รหัสสินค้า : 036310) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 2-5/8 นิ้ว

16,665 บาท

(รหัสสินค้า : 036313) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 4-1/8 นิ้ว

27,995 บาท

(รหัสสินค้า : 036409) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 3 หุน (3/8)

945 บาท