02-แบบท่อเส้น

036-02-แบบท่อเส้น

แสดงทั้งหมด 35 ผลลัพท์

Sort by:

ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 1-1/8 นิ้ว

3,785 บาท

ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 1-3/8 นิ้ว

4,960 บาท

ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 1-5/8 นิ้ว

6,670 บาท

ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 2-1/8 นิ้ว

9,028 บาท

ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 2-5/8 นิ้ว

13,054 บาท

ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 3 หุน (3/8)

246 บาท

ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 3 หุน (3/8)

945 บาท

ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 4 หุน (1/2)

1,190 บาท

ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 4-1/8 นิ้ว

27,995 บาท

ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 5 หุน (5/8)

2,350 บาท

ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 6 หุน (3/4)

1,878 บาท

ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 7 หุน (7/8)

2,685 บาท

ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 1-1/8 นิ้ว

2,760 บาท

ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 1-3/8 นิ้ว

3,890 บาท

ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 1-5/8 นิ้ว

7,435 บาท

ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 2 หุน (1/4)

668 บาท

ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 2-1/8 นิ้ว

6,811 บาท

ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 2-5/8 นิ้ว

11,270 บาท

ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 3 หุน (3/8)

554 บาท

ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 3-1/8 นิ้ว

13,541 บาท

ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 4 หุน (1/2)

822 บาท

ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 4-1/8 นิ้ว

14,785 บาท

ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 5 หุน (5/8)

1,180 บาท

ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 6 หุน (3/4)

1,455 บาท

ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 7 หุน (7/8)

1,930 บาท

ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ M ขนาด 1-1/8 นิ้ว

1,665 บาท

ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ M ขนาด 1-3/8 นิ้ว

3,005 บาท

ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ M ขนาด 1-5/8 นิ้ว

4,135 บาท

ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ M ขนาด 2-1/8 นิ้ว

6,450 บาท

ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ M ขนาด 2-5/8 นิ้ว

9,410 บาท

ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ M ขนาด 3 หุน (3/8)

345 บาท

ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ M ขนาด 4 หุน (1/2)

490 บาท

ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ M ขนาด 5 หุน (5/8)

715 บาท

ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ M ขนาด 6 หุน (3/4)

935 บาท

ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ M ขนาด 7 หุน (7/8)

1,135 บาท