06-ขนาดพิเศษ

036-06-ขนาดพิเศษ

แสดงทั้งหมด 19 ผลลัพท์

Sort by:

ข้ออ่อน ทองแดง ขนาด 6 หุน (3/4)

805 บาท

ท่อทองแดง ขนาด 1 หุน (1/8) / ม้วน

375 บาท

ท่อทองแดง ชนิดบาง ขนาด 1 หุนครึ่ง (3/16) / ม้วน

490 บาท

ท่อทองแดง ชนิดบาง ขนาด 2 หุนครึ่ง (5/16) / ม้วน

525 บาท

ท่อทองแดง ชนิดบาง ขนาด 2 หุนครึ่ง (5/16) / ม้วน

635 บาท

ท่อทองแดง ชนิดบาง ขนาด 2 หุนครึ่ง (5/16) / ม้วน

2,045 บาท

ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 1 หุนครึ่ง (3/16) / ม้วน

995 บาท

ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 2 หุน (1/4) / ม้วน

1,315 บาท

ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 2 หุน (1/4) / ม้วน

1,466 บาท

ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 2 หุน ครึ่ง (5/16) / ม้วน

1,675 บาท

ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 2 หุนครึ่ง (5/16) / ม้วน

1,160 บาท

ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 3 หุน (3/8) / ม้วน

2,335 บาท

ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 3 หุน (3/8) / ม้วน

2,191 บาท

ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 4 หุน (1/2) / ม้วน

3,880 บาท

ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 4 หุน (1/2) / ม้วน

3,395 บาท

ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 5 หุน (5/8) / ม้วน

4,055 บาท

ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 5 หุน (5/8) / ม้วน

4,345 บาท

ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 6 หุน (3/4) / ม้วน

4,475 บาท

ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 6 หุน (3/4) / ม้วน

4,480 บาท