06-ขนาดพิเศษ

06-ขนาดพิเศษ

036-06-ขนาดพิเศษ

แสดงทั้งหมด 20 ผลลัพท์

Sort by:

(รหัสสินค้า : 036314) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 2 หุน (1/4) / ม้วน

1,555 บาท

(รหัสสินค้า : 036060) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 2 หุนครึ่ง (5/16) / ม้วน

2,765 บาท

(รหัสสินค้า : 036038) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 3 หุน (3/8) / ม้วน

2,425 บาท

(รหัสสินค้า : 036040) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 4 หุน (1/2) / ม้วน

3,465 บาท

(รหัสสินค้า : 036041) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 5 หุน (5/8) / ม้วน

5,145 บาท

(รหัสสินค้า : 036315) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 6 หุน (3/4) / ม้วน

5,695 บาท

(รหัสสินค้า : 036058) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 1 หุนครึ่ง (3/16) / ม้วน

1,055 บาท

(รหัสสินค้า : 036024) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 2 หุน (1/4) / ม้วน

1,395 บาท

(รหัสสินค้า : 036037) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 2 หุน ครึ่ง (5/16) / ม้วน

1,675 บาท

(รหัสสินค้า : 036026) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 3 หุน (3/8) / ม้วน

2,250 บาท

(รหัสสินค้า : 036023) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 4 หุน (1/2) / ม้วน

3,880 บาท

(รหัสสินค้า : 036025) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 5 หุน (5/8) / ม้วน

4,425 บาท

(รหัสสินค้า : 036087) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 6 หุน (3/4) / ม้วน

4,012 บาท

(รหัสสินค้า : 036008) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 2 หุนครึ่ง (5/16) / ม้วน

1,126 บาท

(รหัสสินค้า : 036039) ท่อทองแดง ขนาด 1 หุน (1/8) / ม้วน

530 บาท

(รหัสสินค้า : 036056) ท่อทองแดง ชนิดบาง ขนาด 1 หุนครึ่ง (3/16) / ม้วน

595 บาท

(รหัสสินค้า : 036059) ท่อทองแดง ชนิดบาง ขนาด 2 หุนครึ่ง (5/16) / ม้วน

635 บาท

(รหัสสินค้า : 036002) ท่อทองแดง ชนิดบาง ขนาด 2 หุนครึ่ง (5/16) / ม้วน

756 บาท

(รหัสสินค้า : 036090) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 6 หุน (3/4) / ม้วน

5,265 บาท

(รหัสสินค้า : 036091) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 1 หุนครึ่ง (3/16) / ม้วน

765 บาท