039-ทองแดง ข้อต่อ

039-ทองแดง ข้อต่อ

แสดงทั้งหมด 28 ผลลัพท์

Sort by:

(รหัสสินค้า : 039001) พีแทรป (P-TRAPS) ขนาด 5 หุน (5/8)

324 บาท

(รหัสสินค้า : 039002) พีแทรป (P-TRAPS) ขนาด 6 หุน (3/4)

356 บาท

(รหัสสินค้า : 039003) พีแทรป (P-TRAPS) ขนาด 7 หุน (7/8)

360 บาท

(รหัสสินค้า : 039004) พีแทรป (P-TRAPS) ขนาด 1 นิ้ว 1 หุน (1-1/8)

499 บาท

(รหัสสินค้า : 039005) พีแทรป (P-TRAPS) ขนาด 1 นิ้ว 3 หุน (1-3/8)

634 บาท

(รหัสสินค้า : 039006) พีแทรป (P-TRAPS) ขนาด 1 นิ้ว 5 หุน (1-5/8)

1,196 บาท

(รหัสสินค้า : 039007) พีแทรป (P-TRAPS) ขนาด 2 นิ้ว 1 หุน (2-1/8)

2,194 บาท

(รหัสสินค้า : 039028) ข้อโค้งทองแดง 180 ขนาด 2 หุน (1/4)

40 บาท

(รหัสสินค้า : 039008) ข้อโค้งทองแดง 180 ขนาด 3 หุน (3/8)

39 บาท

(รหัสสินค้า : 039009) ข้อโค้งทองแดง 180 ขนาด 4 หุน (1/2)

36 บาท

(รหัสสินค้า : 039010) ข้อโค้งทองแดง 180 ขนาด 5 หุน (5/8)

55 บาท

(รหัสสินค้า : 039011) ข้อโค้งทองแดง 180 ขนาด 6 หุน (3/4)

99 บาท

(รหัสสินค้า : 039012) ข้อโค้งทองแดง 180 ขนาด 7 หุน (7/8)

118 บาท

(รหัสสินค้า : 039013) ข้อโค้งทองแดง 180 ขนาด 1 นิ้ว 1 หุน (1-1/8)

328 บาท

(รหัสสินค้า : 039014) ข้อโค้งทองแดง 180 ขนาด 1 นิ้ว 3 หุน (1-3/8)

495 บาท

(รหัสสินค้า : 039015) ข้อโค้งทองแดง 180 ขนาด 1 นิ้ว 5 หุน (1-5/8)

630 บาท

(รหัสสินค้า : 039016) ข้อโค้งทองแดง 180 ขนาด 2 นิ้ว 1 หุน (2-1/8)

1,295 บาท

(รหัสสินค้า : 039017) ฝาปิด ฝาครอบ ข้ออุด ทองแดง ขนาด 4 หุน

20 บาท

(รหัสสินค้า : 039018) ฝาปิด ฝาครอบ ข้ออุด ทองแดง ขนาด 5 หุน

28 บาท

(รหัสสินค้า : 039019) ฝาปิด ฝาครอบ ข้ออุด ทองแดง ขนาด 6 หุน

45 บาท

(รหัสสินค้า : 039020) ฝาปิด ฝาครอบ ข้ออุด ทองแดง ขนาด 7 หุน

45 บาท

(รหัสสินค้า : 039021) ฝาปิด ฝาครอบ ข้ออุด ทองแดง ขนาด 1 นิ้ว 1 หุน

56 บาท

(รหัสสินค้า : 039022) ฝาปิด ฝาครอบ ข้ออุด ทองแดง ขนาด 1 นิ้ว 3 หุน

95 บาท

(รหัสสินค้า : 039023) ฝาปิด ฝาครอบ ข้ออุด ทองแดง ขนาด 1 นิ้ว 5 หุน

99 บาท

(รหัสสินค้า : 039024) ฝาปิด ฝาครอบ ข้ออุด ทองแดง ขนาด 2 นิ้ว 1 หุน

158 บาท

(รหัสสินค้า : 039025) ฝาปิด ฝาครอบ ข้ออุด ทองแดง ขนาด 2 นิ้ว 5 หุน

405 บาท

(รหัสสินค้า : 039026) ฝาปิด ฝาครอบ ข้ออุด ทองแดง ขนาด 3 นิ้ว 1 หุน

594 บาท

(รหัสสินค้า : 039027) ฝาปิด ฝาครอบ ข้ออุด ทองแดง ขนาด 4 นิ้ว 1 หุน

1,196 บาท