106-อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า

แสดงทั้งหมด 62 ผลลัพท์

Sort by:

ราง ตัวซี แบบตื้น (แบบเตี้ย)

85 บาท

ราง เคเบิ้ลเทรย์ KJL

1,625 บาท

ราง เคเบิ้ลเทรย์ KJL

1,325 บาท

ข้องอฉาก รางเคเบิ้ลเทรย์ KJL

795 บาท

ข้องอฉาก รางเคเบิ้ลเทรย์ KJL

815 บาท

ท่อ ร้อยสายไฟ สีขาว CLIPSAL

120 บาท

ท่อ ร้อยสายไฟ สีขาว CLIPSAL

75 บาท

สปริง ดัดท่อร้อยสายไฟ สีขาว UPC

335 บาท

สปริง ดัดท่อร้อยสายไฟ สีขาว UPC

210 บาท

ต่อตรง ท่อร้อยสายไฟ สีขาว CLIPSAL

12 บาท

ต่อตรง ท่อร้อยสายไฟ สีขาว CLIPSAL

6 บาท

สามทาง ท่อร้อยสายไฟ สีขาว CLIPSAL

55 บาท

สามทาง ท่อร้อยสายไฟ สีขาว CLIPSAL

29 บาท

ข้องอ 90 ท่อร้อยสายไฟ สีขาว CLIPSAL

15 บาท

ข้องอ 90 ท่อร้อยสายไฟ สีขาว CLIPSAL

33 บาท

ท่ออ่อน ร้อยสายไฟ สีขาว CLIPSAL

845 บาท

ท่ออ่อน ร้อยสายไฟ สีขาว CLIPSAL

815 บาท

บ๊อกซ์กันน้ำ กล่องพักสายไฟ สีขาว TTM

42 บาท

รางไวร์เวย์ (Wire Way) KJL

370 บาท

ข้องอ (เปิดบน) รางไวร์เวย์ (Wire Way) KJL

198 บาท

แค้มประกับ ยึด รางตัวซี EMT

12 บาท

แค้มประกับ ยึด รางตัวซี IMC

12 บาท

แค้มประกับ ยึด รางตัวซี EMT

14 บาท

แค้มประกับ ยึด รางตัวซี IMC

14 บาท

สลิปต่อสายไฟ แบบเปลือย

12 บาท

สลิปต่อสายไฟ แบบเปลือย

15 บาท

ข้อต่อตรง รางไวร์เวย์ (Wire Way) KJL

95 บาท

แผ่นปิดหัวท้าย รางไวร์เวย์ (Wire Way) KJL

95 บาท

ข้อรับราง รางไวร์เวย์ (Wire Way) KJL

125 บาท

ข้อต่อลงตู้ รางไวร์เวย์ (Wire Way) KJL

95 บาท

ฝา รางเคเบิ้ลเทรย์ KJL

1,065 บาท

ฝา รางเคเบิ้ลเทรย์ KJL

955 บาท

ฝาปิด แผ่นปิดหัวท้าย รางเคเบิ้ลเทรย์ KJL

225 บาท

ฝาปิด แผ่นปิดหัวท้าย รางเคเบิ้ลเทรย์ KJL

195 บาท

ลูกเซอร์กิต SCHNEIDER

115 บาท

ลูกเซอร์กิต SCHNEIDER

115 บาท

ข้อต่อตรง รางเคเบิ้ลเทรย์ KJL

92 บาท

ข้อต่อตรง รางเคเบิ้ลเทรย์ KJL

67 บาท

ท่ออ่อนกันน้ำ สีเทา (เมตร)

68 บาท

ท่ออ่อนกันน้ำ สีเทา (ม้วน)

2,860 บาท

พูลบ๊อก กล่องต่อสายไฟ

115 บาท

ข้อต่อสามทาง รางไวร์เวย์ (Wire Way) KJL

295 บาท

แค้มประกับ ยึด รางตัวซี EMT

8 บาท

รางเคเบิ้ล แลดเดอร์ (Cable Ladder) KJL

1,655 บาท

ชุดน้อตยึด รางไวร์เวย์ (Wire Way)

5 บาท

ฝา รางเคเบิ้ล แลดเดอร์ KJL

1,980 บาท

ข้องอฉาก รางเคเบิ้ล แลดเดอร์ KJL

595 บาท

ข้องอขึ้น รางเคเบิ้ล แลดเดอร์ KJL

715 บาท

ข้องอลง รางเคเบิ้ล แลดเดอร์ KJL

715 บาท

ชุดน้อตยึด รางเคเบิ้ล แลดเดอร์ KJL

45 บาท

ท่ออ่อนกันน้ำ สีเทา (เมตร)

148 บาท

ท่ออ่อนกันน้ำ สีเทา (ม้วน)

3,120 บาท

คอนเนคเตอร์ ท่ออ่อนกันน้ำ สีเทา

27 บาท

คอนเนคเตอร์ ท่ออ่อนกันน้ำ สีเทา

67 บาท

ข้องอ (เปิดใน) รางไวร์เวย์ (Wire Way) KJL

198 บาท

ข้องอ (เปิดนอก) รางไวร์เวย์ (Wire Way) KJL

198 บาท

ราง เคเบิ้ลเทรย์ KJL แบบชุบกัลวาไนซ์

2,115 บาท

ราง เคเบิ้ลเทรย์ KJL แบบชุบกัลวาไนซ์

2,450 บาท

ฝา รางเคเบิ้ลเทรย์ KJL แบบชุบกัลวาไนซ์

1,450 บาท

ข้อต่อตรง รางเคเบิ้ลเทรย์ KJL แบบชุบกัลวาไนซ์

84 บาท

คานล็อค รางเคเบิ้ลเทรย์ KJL แบบชุบกัลวาไนซ์

180 บาท

เจล็อค รางเคเบิ้ลเทรย์ KJL แบบชุบกัลวาไนซ์

96 บาท