กล่องคอนโทรล เทอร์โมรูม TASAKI

กล่องคอนโทรล เทอร์โมรูม TASAKI

1,420 บาท

(KSPN-103-T3-023) (T3-TASAKI)
รุ่น CHLE40B-CD2R
P/N : 16110-1C0010
(PCB,CTRL,ALL,RC,3SP,INT)

1,420 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-T3-023) (T3-TASAKI)
รุ่น CHLE40B-CD2R
P/N : 16110-1C0010
(PCB,CTRL,ALL,RC,3SP,INT)
KSPN

หน่วย

ชุด