กล่องดำเทอร์โมรูม (รีโมทมีสาย) CARRIER

กล่องดำเทอร์โมรูม (รีโมทมีสาย) CARRIER

1,335 บาท

(KSPN-103-C3-095) (C3-CARRIER)
รุ่น 42VLY020X-10SW  รุ่น 42VFT016X-10SR
รุ่น 42VFT014X-10SR  รุ่น 42VFT020X-10
รุ่น 42VFE012X310  รุ่น 42VFE008X210
P/N : CARR-1539-006-293
(เฉพาะกล่องดำ) (ไม่รวมแป้นเทอร์โมรูม
+ไม่รวมสายเทอร์โมรูม)
(P/N เดิม : CARR-1537-105-358)

1,335 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-095) (C3-CARRIER)
รุ่น 42VLY020X-10SW  รุ่น 42VFT016X-10SR
รุ่น 42VFT014X-10SR  รุ่น 42VFT020X-10
รุ่น 42VFE012X310  รุ่น 42VFE008X210
P/N : CARR-1539-006-293
(เฉพาะกล่องดำ) (ไม่รวมแป้นเทอร์โมรูม
+ไม่รวมสายเทอร์โมรูม)
(P/N เดิม : CARR-1537-105-358)
KSPN

หน่วย

ชุด