กล่องดำเทอร์โมรูม CARRIER (กล่องหลัก)

กล่องดำเทอร์โมรูม CARRIER (กล่องหลัก)

1,560 บาท

(KSPN-103-C3-287) (C3-CARRIER)
รุ่น 40QB036
รุ่น 40QD080X รุ่น 40QD100X
รุ่น 40QD150X รุ่น 40QD120X
P/N : CARR-40QBDCT (กล่องหลัก มีเซ็นเซอร์)
(แอร์รุ่นนี้มีกล่องดำหลัก และกล่องดำรอง)
(กล่องดำ+สายเทอร์โมรูม) (ไม่รวมแผงเทอร์โมรูมหน้าตู้)

1,560 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-287) (C3-CARRIER)
รุ่น 40QB036
รุ่น 40QD080X รุ่น 40QD100X
รุ่น 40QD150X รุ่น 40QD120X
P/N : CARR-40QBDCT (กล่องหลัก มีเซ็นเซอร์)
(แอร์รุ่นนี้มีกล่องดำหลัก และกล่องดำรอง)
(กล่องดำ+สายเทอร์โมรูม) (ไม่รวมแผงเทอร์โมรูมหน้าตู้)

KSPN