(รหัสสินค้า : 032019) หัวขับ 2-Way วาล์ว (คอนโทรลวาล์ว) HONEYWELL

(รหัสสินค้า : 032019) หัวขับ 2-Way วาล์ว (คอนโทรลวาล์ว) HONEYWELL

2,025 บาท

(KSPN-032-21-111) (21-คอนโทรลวาล์ว HONEYWELL)
รุ่น VC 4013 ZZ 11T  แบบ Electric Return
(VALVE ACTUATOR)
(4013=Electric Return / 4043=Spring Return)

2,025 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-032-21-111) (21-คอนโทรลวาล์ว HONEYWELL)
รุ่น VC 4013 ZZ 11T  แบบ Electric Return
(VALVE ACTUATOR)
(4013=Electric Return / 4043=Spring Return)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว