(รหัสสินค้า : 004008) กาวทาท่อยางดำ MAXGLUE ขนาด 15000 g

(รหัสสินค้า : 004008) กาวทาท่อยางดำ MAXGLUE ขนาด 15000 g

2,575 บาท

(KSPN-004-02-103) (02-MAXGLUE)
GLUE แม็กซ์กลู (ขนาด 15 ลิตร)

Placeholder

2,575 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า
SKU: 004008 Categories: Tag:

Product Description

(KSPN-004-02-103) (02-MAXGLUE)
GLUE แม็กซ์กลู (ขนาด 15 ลิตร)

KSPN

KSPN-004-02-103

Model

P/N

ยี่ห้อ

MAXGLUE

รุ่น

หน่วย

ถัง