(รหัสสินค้า : 003014) ก๊อกเกลียวนอก นํ้าร้อน สีแดง SP

(รหัสสินค้า : 003014) ก๊อกเกลียวนอก นํ้าร้อน สีแดง SP

79 บาท

(KSPN-003-03-101) (03-แบบเกลียวนอก-น้ำร้อน)
แบบแก้วดัน
เกลียวประปา 3 หุน (3/8)

79 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-003-03-101) (03-แบบเกลียวนอก-น้ำร้อน)
แบบแก้วดัน
เกลียวประปา 3 หุน (3/8)

KSPN

KSPN-003-03-101

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน