(รหัสสินค้า : 003006) ก๊อกเกลียวใน นํ้าร้อน สีแดง SP

(รหัสสินค้า : 003006) ก๊อกเกลียวใน นํ้าร้อน สีแดง SP

59 บาท

(KSPN-003-01-101) (01-แบบเกลียวใน-น้ำร้อน)
แบบหางปลา (รุ่นเก่า) (ก้านตรง ปลายตัด)
เกลียวประปา 4 หุน (1/2)

59 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-003-01-101) (01-แบบเกลียวใน-น้ำร้อน)
แบบหางปลา (รุ่นเก่า) (ก้านตรง ปลายตัด)
เกลียวประปา 4 หุน (1/2)

KSPN

KSPN-003-01-101

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน