(รหัสสินค้า : 003008) ก๊อกเกลียวใน นํ้าร้อน สีแดง SP

(รหัสสินค้า : 003008) ก๊อกเกลียวใน นํ้าร้อน สีแดง SP

78 บาท

(KSPN-003-01-103) (01-แบบเกลียวใน-น้ำร้อน)
แบบแก้วดัน รุ่น H2 (ก๊อกสีขาว ปลายมน)
เกลียวประปา 3 หุน (3/8)

78 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-003-01-103) (01-แบบเกลียวใน-น้ำร้อน)
แบบแก้วดัน รุ่น H2 (ก๊อกสีขาว ปลายมน)
เกลียวประปา 3 หุน (3/8)

KSPN

KSPN-003-01-103

Model

P/N

ยี่ห้อ

SP

รุ่น

หน่วย

อัน