ก๊อกเกลียวใน นํ้าเย็น ก๊อกตุ๊กตา

ก๊อกเกลียวใน นํ้าเย็น ก๊อกตุ๊กตา

สินค้าแนะนำ

148 บาท

(KSPN-003-02-113) (02-แบบเกลียวใน-น้ำเย็น)
แบบทองเหลือง ชุบโครเมี่ยม
เกลียวประปา 3 หุน (3/8)

148 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-003-02-113) (02-แบบเกลียวใน-น้ำเย็น)
แบบทองเหลือง ชุบโครเมี่ยม
เกลียวประปา 3 หุน (3/8)