(รหัสสินค้า : 003001) ก๊อกเกลียวใน นํ้าเย็น ก๊อกตุ๊กตา

(รหัสสินค้า : 003001) ก๊อกเกลียวใน นํ้าเย็น ก๊อกตุ๊กตา

195 บาท

(KSPN-003-02-113) (02-แบบเกลียวใน-น้ำเย็น)
แบบทองเหลือง ชุบโครเมี่ยม
เกลียวประปา 3 หุน (3/8)

195 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-003-02-113) (02-แบบเกลียวใน-น้ำเย็น)
แบบทองเหลือง ชุบโครเมี่ยม
เกลียวประปา 3 หุน (3/8)

KSPN

KSPN-003-02-113

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน