ก๊อกเกลียวใน นํ้าเย็น สีฟ้า SP

ก๊อกเกลียวใน นํ้าเย็น สีฟ้า SP

62 บาท

(KSPN-003-02-111) (02-แบบเกลียวใน-น้ำเย็น)
แบบแก้วดัน รุ่น H2 (ก๊อกสีขาว ปลายมน)
เกลียวประปา 3 หุน (3/8)

62 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-003-02-111) (02-แบบเกลียวใน-น้ำเย็น)
แบบแก้วดัน รุ่น H2 (ก๊อกสีขาว ปลายมน)
เกลียวประปา 3 หุน (3/8)

KSPN

KSPN-003-02-111

Model

P/N

ยี่ห้อ

SP

รุ่น

หน่วย

อัน