(รหัสสินค้า : 003015) ก๊อกเกลียวใน นํ้าเย็น สีฟ้า SP

(รหัสสินค้า : 003015) ก๊อกเกลียวใน นํ้าเย็น สีฟ้า SP

59 บาท

(KSPN-003-02-102) (02-แบบเกลียวใน-น้ำเย็น)
แบบหางปลา รุ่น 7/8 (ก้านตรง ปลายมน)
เกลียวประปา 4 หุน (1/2)

Placeholder

59 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-003-02-102) (02-แบบเกลียวใน-น้ำเย็น)
แบบหางปลา รุ่น 7/8 (ก้านตรง ปลายมน)
เกลียวประปา 4 หุน (1/2)

KSPN

KSPN-003-02-102

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน