(รหัสสินค้า : 003004) ก๊อกเกลียวใน นํ้าเย็น แบบพลาสติก สีเงิน

(รหัสสินค้า : 003004) ก๊อกเกลียวใน นํ้าเย็น แบบพลาสติก สีเงิน

38 บาท

(KSPN-003-02-114) (02-แบบเกลียวใน-น้ำเย็น)
Q000100 (127545)
เกลียวประปา 4 หุน (1/2)

38 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-003-02-114) (02-แบบเกลียวใน-น้ำเย็น)
Q000100 (127545)
เกลียวประปา 4 หุน (1/2)

KSPN

KSPN-003-02-114

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน