(รหัสสินค้า : 007005) ขายาง รองคอนเดนซิ่ง แอร์ใหญ่ (3ตัน) แบบหนา

(รหัสสินค้า : 007005) ขายาง รองคอนเดนซิ่ง แอร์ใหญ่ (3ตัน) แบบหนา

52 บาท

(KSPN-007-01-103) (01-ขายางรองคอนเดนซิ่ง)
หนา 1.5 นิ้ว ขนาด 3×3 นิ้ว
สำหรับแอร์ตั้งแต่ 30000 บีทียู

52 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-007-01-103) (01-ขายางรองคอนเดนซิ่ง)
หนา 1.5 นิ้ว ขนาด 3×3 นิ้ว
สำหรับแอร์ตั้งแต่ 30000 บีทียู

KSPN

KSPN-007-01-103

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

ชุด