(รหัสสินค้า : 006008) ขาแขวน คอนเดนซิ่ง ขนาด 50 ซม

(รหัสสินค้า : 006008) ขาแขวน คอนเดนซิ่ง ขนาด 50 ซม

159 บาท

(KSPN-006-02-102) (02-ขาแขวน คอนเดนซิ่ง)
(AO แดง / AAA) ขนาด 2.0 mm X 50 mm
(สำหรับน้ำหนักประมาณ 180 Kgs)

159 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-006-02-102) (02-ขาแขวน คอนเดนซิ่ง)
(AO แดง / AAA) ขนาด 2.0 mm X 50 mm
(สำหรับน้ำหนักประมาณ 180 Kgs)

KSPN

KSPN-006-02-102

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

ชุด