(รหัสสินค้า : 006007) ขาแขวน แฟนคอยล์ SV/AO/AAA

(รหัสสินค้า : 006007) ขาแขวน แฟนคอยล์ SV/AO/AAA

138 บาท

(KSPN-006-01-101) (01-ขาแขวน แฟนคอยล์)
สำหรับแอร์ 9000-60000 BTU

138 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-006-01-101) (01-ขาแขวน แฟนคอยล์)
สำหรับแอร์ 9000-60000 BTU

KSPN

KSPN-006-01-101

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

ชุด