(รหัสสินค้า : 005034) ข้อต่อกันไฟย้อน ด้านหัวเกจ

(รหัสสินค้า : 005034) ข้อต่อกันไฟย้อน ด้านหัวเกจ

269 บาท

(KSPN-005-09-102) (09-ข้อต่อชุดเกจ ข้อต่อแก๊ส)
สำหรับเกจแก๊ส
(REGULATOR FLASHBACK GAS)
ขนาด 1/4 หุน ยาว 7.7 CM
แรงดันสูงสุด 1.5 Bar (21 PSI)
ขนาดเกลียว 9/16 นิ้ว (4 หุน ครึ่ง)

269 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-005-09-102) (09-ข้อต่อชุดเกจ ข้อต่อแก๊ส)
สำหรับเกจแก๊ส
(REGULATOR FLASHBACK GAS)
ขนาด 1/4 หุน ยาว 7.7 CM
แรงดันสูงสุด 1.5 Bar (21 PSI)
ขนาดเกลียว 9/16 นิ้ว (4 หุน ครึ่ง)

KSPN

KSPN-005-09-102

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน