(รหัสสินค้า : 005121) ข้อต่อกันไฟย้อน ด้านหัวเกจ HARRIS

(รหัสสินค้า : 005121) ข้อต่อกันไฟย้อน ด้านหัวเกจ HARRIS

1,245 บาท

(KSPN-005-09-105) (09-ข้อต่อชุดเกจ ข้อต่อแก๊ส)
Model : 188R
(O2 / N2 / N2O / AR / HE / CO2)
สำหรับเกจอ๊อกซิเจน (O2)
(REGULATOR FLASHBACK OXYGEN)

1,245 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-005-09-105) (09-ข้อต่อชุดเกจ ข้อต่อแก๊ส)
Model : 188R
(O2 / N2 / N2O / AR / HE / CO2)
สำหรับเกจอ๊อกซิเจน (O2)
(REGULATOR FLASHBACK OXYGEN)

KSPN

KSPN-005-09-105

Model

188R

P/N

ยี่ห้อ

HARRIS

รุ่น

หน่วย

อัน