(รหัสสินค้า : 076112) ข้อต่อข้ามคาน TOTO (TIF-100)

(รหัสสินค้า : 076112) ข้อต่อข้ามคาน TOTO (TIF-100)

78 บาท

(KSPN-076-03-108) (03-ขนาด 99 100)
ขนาด 100 มม.

Placeholder

78 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-076-03-108) (03-ขนาด 99 100)
ขนาด 100 มม.

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน