(รหัสสินค้า : 034025) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 1-1/8 x 1 นิ้ว

(รหัสสินค้า : 034025) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 1-1/8 x 1 นิ้ว

236 บาท

(KSPN-034-02-132) (02-ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก)
(ข้อต่อตรง x เกลียวประปา)

236 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-034-02-132) (02-ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก)
(ข้อต่อตรง x เกลียวประปา)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว