(รหัสสินค้า : 034029) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 1-3/8 x 1-1/2 นิ้ว

(รหัสสินค้า : 034029) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 1-3/8 x 1-1/2 นิ้ว

340 บาท

(KSPN-034-02-151) (02-ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก)
(ข้อต่อตรง x เกลียวประปา)

340 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-034-02-151) (02-ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก)
(ข้อต่อตรง x เกลียวประปา)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว