(รหัสสินค้า : 034014) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 1/2 x 1/2 นิ้ว

(รหัสสินค้า : 034014) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก 1/2 x 1/2 นิ้ว

98 บาท

(KSPN-034-02-112) (02-ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก)

98 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-034-02-112) (02-ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวนอก)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว