(รหัสสินค้า : 034038) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน 3/8 x 3/8 นิ้ว

(รหัสสินค้า : 034038) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน 3/8 x 3/8 นิ้ว

95 บาท

(KSPN-034-03-111) (03-ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน)
(ข้อต่อตรง x เกลียวประปา)

95 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-034-03-111) (03-ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน)
(ข้อต่อตรง x เกลียวประปา)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว