(รหัสสินค้า : 034040) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน 1/2 x 1/2 นิ้ว

(รหัสสินค้า : 034040) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน 1/2 x 1/2 นิ้ว

120 บาท

(KSPN-034-03-121) (03-ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน)
(ข้อต่อตรง x เกลียวประปา)

120 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-034-03-121) (03-ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน)
(ข้อต่อตรง x เกลียวประปา)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว