(รหัสสินค้า : 034018) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน 1/2 x 3/4 นิ้ว

(รหัสสินค้า : 034018) ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน 1/2 x 3/4 นิ้ว

130 บาท

(KSPN-034-03-141) (03-ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน)
(ข้อต่อตรง x เกลียวประปา)

130 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-034-03-141) (03-ข้อต่อตรงทองแดง เกลียวใน)
(ข้อต่อตรง x เกลียวประปา)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว