(รหัสสินค้า : 034008) ข้อต่อตรงทองแดง 1 นิ้ว 3 หุน (1-3/8)

(รหัสสินค้า : 034008) ข้อต่อตรงทองแดง 1 นิ้ว 3 หุน (1-3/8)

78 บาท

(KSPN-034-01-108) (01-ข้อต่อตรงทองแดง)

78 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-034-01-108) (01-ข้อต่อตรงทองแดง)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว