(รหัสสินค้า : 034009) ข้อต่อตรงทองแดง 1 นิ้ว 5 หุน (1-5/8)

(รหัสสินค้า : 034009) ข้อต่อตรงทองแดง 1 นิ้ว 5 หุน (1-5/8)

71 บาท

(KSPN-034-01-109) (01-ข้อต่อตรงทองแดง)

71 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-034-01-109) (01-ข้อต่อตรงทองแดง)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว