(รหัสสินค้า : 034043) ข้อต่อตรงทองแดง 2 นิ้ว 5 หุน (2-5/8)

(รหัสสินค้า : 034043) ข้อต่อตรงทองแดง 2 นิ้ว 5 หุน (2-5/8)

225 บาท

(KSPN-034-01-111) (01-ข้อต่อตรงทองแดง)

225 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-034-01-111) (01-ข้อต่อตรงทองแดง)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน