(รหัสสินค้า : 053007) ข้อต่อตรง PVC สีฟ้า ขนาด 4 หุน (1/2)

(รหัสสินค้า : 053007) ข้อต่อตรง PVC สีฟ้า ขนาด 4 หุน (1/2)

5 บาท

(KSPN-053-12-101)(12-ข้อต่อตรง PVC สีฟ้า)

5 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-053-12-101)(12-ข้อต่อตรง PVC สีฟ้า)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน