(รหัสสินค้า : 001050) ข้อต่อน้ำยา R-134A แอร์รถยนต์ (แดง+น้ำเงิน)

(รหัสสินค้า : 001050) ข้อต่อน้ำยา R-134A แอร์รถยนต์ (แดง+น้ำเงิน)

295 บาท

(KSPN-001-07-101) (07-ข้อต่อสายเกจ)
(แบบไม่มีวาล์วเปิด-ปิด)
Model : QC-12 L/H (QC-12 R134)

Placeholder

295 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-07-101) (07-ข้อต่อสายเกจ)
(แบบไม่มีวาล์วเปิด-ปิด)
Model : QC-12 L/H (QC-12 R134)

KSPN

KSPN-001-07-101

Model

QC-12 L/H (QC-12 R134)

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

ชุด