(ยกเลิก) ข้อต่อสามทางลด PVC สีฟ้า (1-1/2 x 1-1/2 x 1)

(ยกเลิก) ข้อต่อสามทางลด PVC สีฟ้า (1-1/2 x 1-1/2 x 1)

(KSPN-054-03-102)(03-ข้อต่อสามทาง PVC สีฟ้า)

Product Description

(KSPN-054-03-102)(03-ข้อต่อสามทาง PVC สีฟ้า)

KSPN