(ยกเลิก) ข้อต่อสามทางลด PVC สีฟ้า (2 x 2 x 1-1/2)

(ยกเลิก) ข้อต่อสามทางลด PVC สีฟ้า (2 x 2 x 1-1/2)

(KSPN-054-03-101)(03-ข้อต่อสามทาง PVC สีฟ้า)

Product Description

(KSPN-054-03-101)(03-ข้อต่อสามทาง PVC สีฟ้า)

KSPN