(รหัสสินค้า : 106042) ข้อต่อสามทาง รางไวร์เวย์ (Wire Way) KJL

(รหัสสินค้า : 106042) ข้อต่อสามทาง รางไวร์เวย์ (Wire Way) KJL

295 บาท

(KSPN-106-02-161)(02-รางไฟ รางไวย์เวย์)
กว้าง 4 นิ้ว X สูง 3 นิ้ว X หนา 0.08 mm.
(KWTS)

Placeholder

295 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-106-02-161)(02-รางไฟ รางไวย์เวย์)
กว้าง 4 นิ้ว X สูง 3 นิ้ว X หนา 0.08 mm.
(KWTS)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน