(รหัสสินค้า : 076035) ข้อต่อแบบติดฝ้า TOTO (TA-65)

(รหัสสินค้า : 076035) ข้อต่อแบบติดฝ้า TOTO (TA-65)

35 บาท

(KSPN-076-01-101) (01-ขนาด 65)
ขนาด 65 มม.

Placeholder

35 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-076-01-101) (01-ขนาด 65)
ขนาด 65 มม.

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน