(รหัสสินค้า : 005113) ข้อต่อ อาร์กอน+ไนโตรเจน ออก เกลียว 580

(รหัสสินค้า : 005113) ข้อต่อ อาร์กอน+ไนโตรเจน ออก เกลียว 580

155 บาท

(KSPN-005-09-233) (09-ข้อต่อชุดเกจ ข้อต่อแก๊ส)
(ตัวผู้ X ตัวผู้)

Placeholder

155 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-005-09-233) (09-ข้อต่อชุดเกจ ข้อต่อแก๊ส)
(ตัวผู้ X ตัวผู้)

KSPN

KSPN-005-09-233

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน