(รหัสสินค้า : 001063) ข้อต่อ แปลงเกลียวสายน้ำยา

(รหัสสินค้า : 001063) ข้อต่อ แปลงเกลียวสายน้ำยา

90 บาท

(KSPN-001-07-201) (07-ข้อต่อสายเกจ)
แปลงเกลียว R-22 ,R-134 เป็น R-410 ,R-32
แปลงเกลียว 2 หุน (1/4) เป็น 2 หุนครึ่ง (5/16)

90 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-07-201) (07-ข้อต่อสายเกจ)
แปลงเกลียว R-22 ,R-134 เป็น R-410 ,R-32
แปลงเกลียว 2 หุน (1/4) เป็น 2 หุนครึ่ง (5/16)

KSPN

KSPN-001-07-201

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

อัน