(รหัสสินค้า : 035023) ข้อลดทองแดง 1-1/8 – 1/2

(รหัสสินค้า : 035023) ข้อลดทองแดง 1-1/8 – 1/2

63 บาท

(KSPN-035-01-151) (01-ข้อลดทองแดง)
ขนาด 1 นิ้ว 1 หุน ลดเป็น 4 หุน

63 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-035-01-151) (01-ข้อลดทองแดง)
ขนาด 1 นิ้ว 1 หุน ลดเป็น 4 หุน

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน