ข้อลดทองแดง 1/2 – 3/8

ข้อลดทองแดง 1/2 – 3/8

25 บาท

(KSPN-035-01-112) (01-ข้อลดทองแดง)
ขนาด 4 หุน ลดเป็น 3 หุน

Placeholder

25 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-035-01-112) (01-ข้อลดทองแดง)
ขนาด 4 หุน ลดเป็น 3 หุน

KSPN

หน่วย

อัน