(รหัสสินค้า : 035040) ข้อลดทองแดง 1-3/8 – 3/4

(รหัสสินค้า : 035040) ข้อลดทองแดง 1-3/8 – 3/4

70 บาท

(KSPN-035-01-163) (01-ข้อลดทองแดง)
ขนาด 1 นิ้ว 3 หุน ลดเป็น 6 หุน

70 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-035-01-163) (01-ข้อลดทองแดง)
ขนาด 1 นิ้ว 3 หุน ลดเป็น 6 หุน

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน