(รหัสสินค้า : 035013) ข้อลดทองแดง 1-3/8 – 5/8

(รหัสสินค้า : 035013) ข้อลดทองแดง 1-3/8 – 5/8

88 บาท

(KSPN-035-01-162) (01-ข้อลดทองแดง)
ขนาด 1 นิ้ว 3 หุน ลดเป็น 5 หุน

88 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-035-01-162) (01-ข้อลดทองแดง)
ขนาด 1 นิ้ว 3 หุน ลดเป็น 5 หุน

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน